Binnen het LNAG zijn een aantal commissies actief.

a. MDR
De Commissie MDR (Medical Device Regulation) is opgericht omdat vanaf 26 mei 2020 de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen van kracht wordt.

In mei 2018 is de commissie voor het eerst bij elkaar gekomen, met als doel te bekijken hoe we MDR op de agenda kunnen krijgen binnen het LNAG en welke gezamenlijke acties we uit kunnen zetten ter voorbereiding op de MDR. Ook extern proberen we bij zoveel mogelijk platforms aan te sluiten om ons te laten informeren over belangrijke zaken omtrent de MDR en de voortgang van de implementatie in Nederland.

Momenteel houdt de commissie zich vooral bezig met het op de kaart zetten van het LNAG als gesprekspartner bij verschillende instanties (NVZ, NFU en koepel medische technologie) en overheidsinstellingen (oa VWS). We proberen met name de risico’s die we zien, zoals de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen, voor het voetlicht te brengen. Voor een ieder hebben we een emailadres geopend voor alle vragen en bijzonderheden omtrent de MDR. Daarnaast sturen we deze informatie die we als werkgroep inventariseren en ontvangen middels de nieuwsbrief vanuit het secretariaat van het LNAG door aan de leden.

b. PR en Communicatie
De Commissie PR en Communicatie houdt zich vooral bezig met het bijhouden van de website, het plaatsen van berichten op de social media en het onderzoeken naar de juiste communicatiekanalen. Momenteel is de commissie bezig met een aantal bureaus om het LNAG beter op de kaart te krijgen en te zetten.

c. Professie en Entiteit van het LNAG
Deze commissie heeft zich bezig gehouden met het functieprofiel van de Assortiment Coördinator Medische Hulpmiddelen in ziekenhuizen. Er is een tekst voor een folder gemaakt over wat een Assortiment Coördinator Medische Hulpmiddelen doet en wat de meerwaarde van de functie voor een ziekenhuis is
.

Momenteel wordt de uitslag van een Enquête verwerkt over de functie van de Assortiment Coördinator Medische Hulpmiddelen met als doel de saamhorigheid binnen het LNAG te verbeteren en om elk lid aangehaakt te krijgen en te houden met als doel kennis en vaardigheden te delen en te verhogen. Assortiment Coördinator Medische Hulpmiddelen is vaak een individualistisch beroep. Voor veel zaken heb je je collegae in andere ziekenhuizen nodig om kennis te halen en tegelijk willen we bereiken dat leden ook kennis brengen. Dit gegeven wordt ook uitgedacht en uitgewerkt tot een advies aan het dagelijks bestuur LNAG.

d. Expertisecentrum Opleiding
Voor alle informatie verwijzen wij u naar de pagina opleidingen.

e. Symposia en Congressen
Deze commissie heeft als taak om jaarlijks twee LNAG bijeenkomsten te organiseren (één in het voorjaar en één in het najaar) met als doel elkaar te treffen en elkaar te informeren over (nieuwe) ontwikkelingen binnen ons vakgebied of aanpalende vakgebieden. We doen dit samen met een steeds wisselende leverancier/fabrikant. In overleg met deze wordt de locatie bepaald en afspraken gemaakt m.b.t . ontvangst en verblijf aldaar. In overleg met bestuur wordt vervolgens een thema gekozen en sprekers gevraagd voor een boeiend en leerzaam middagprogramma. Duidelijk een maat groter is de organisatie van het tweejaarlijks congres. In samenwerking met andere beroepsgroepen vanuit de Koepel Medische Technologie wordt dit congres vorm gegeven zoals dat in november 2018 in Lunteren heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de tijdsbesteding is dat voor de themabijeenkomst in principe jaarlijks één vergadering en evt. de dag organisatie. Voor het congres zijn meer bijeenkomsten noodzakelijk.