Opleiding Coordinator Medische Hulpmiddelen

Geachte lezer,

De data voor 2023 zijn bekend. U kunt zich hiervoor inschrijven vanaf nu.
De intentie is om de lessen fysiek door te laten gaan op een centrale locatie met voldoende parkeergelegenheid en/of bereikbaarheid openbaar vervoer.

Module Coderen:
Als gevolg van meerdere factoren hebben we moeten besluiten om de module coderen voor onbepaalde tijd uit te stellen.
Dit betekent dat de geplande datums van 19 en 20 januari 2023 komen te vervallen. Zodra dit kan komen we met nieuwe datums en locatie voor deze module.

Module Basis:

De data voor 2023 zijn bekend: vrijdag 9 juni, vrijdag 16 juni, vrijdag 23 juni, Let op: gewijzigd donderdag 29 juni ipv vrijdag 30 juni en donderdag 6 juli 2023.

Module Implementatie:

Helaas hebben we de data van de module implementatie moeten wijzigen van juni naar december 2023

De huidige inschrijvingen blijven gehandhaafd.

Hieronder vinden jullie de nieuwe data, het aantal dagen zal nog gereduceerd worden naar vijf dagen

vrijdag 3 November 2023

vrijdag 10 November 2023

vrijdag 17 November 2023

vrijdag 24 November 2023

vrijdag 1 December 2023

vrijdag 8 December 2023

vrijdag 15 December 2023

Namens de commissie Opleidingen

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het LNAG heeft sinds een aantal jaren een opleiding tot coördinator medische hulpmiddelen.

De aanleiding hiervoor?
- De intrinsieke behoefte om als beroepsgroep ‘assortiment’ te professionaliseren
- Het Convenant Medische Technologie (CMT)
- De handhaving van het CMT door de IGZ

De missie die het LNAG wil uitdragen is het verhogen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid in de zorg op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen met oog voor TCO (Total Costs of Ownership). De visie is een intermediair zijn in de keten van verantwoorde zorg

Binnen het LNAG zijn om die missie en visie te kunnen uitwerken een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. Één van deze werkgroepen heeft het ‘LNAG- Expertise centrum’ opgezet’.

Het LNAG-Expertise centrum is het centrum, waar professionals zich kunnen bekwamen en terecht kunnen voor vragen en kennis op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen. Het LNAG-expertisecentrum heeft daarom de opleiding ‘Coördinator Medische Hulpmiddelen’ opgezet met als doel:

Na het volgen van de opleiding Coördinator Medische Hulpmiddelen beschikt de cursist over de benodigde basiskennis en -vaardigheden om de gehele levenscyclus van Medische Technologie en Medische Hulpmiddelen, binnen instellingen van medisch specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces te kunnen begeleiden.

De opleiding is modulair opgebouwd met als achterliggende gedachte dat het geheel handvatten biedt om te kunnen werken als Coördinator Medische Hulpmiddelen binnen een gezondheidsorganisatie. De verschillende modules kunnen ook afzonderlijk en los van elkaar worden gevolgd. Voorwaarde is dat de Basismodule altijd als eerste scholing moet worden gevolgd.

Download voor de algemene voorwaarden van de opleiding de brochure Algemene voorwaarden.

De onderstaande modules zijn reeds ontwikkeld:

Basismodule

Vervolgmodule ‘Aanschaf’

Vervolgmodule ‘Implementatie’

Vervolgmodule ‘Beheer en Afstoten'

Vervolgmodule 'Coderen'

1.    Basismodule
Er is een basismodule ontwikkeld die de volgende onderwerpen behandeld:
- Inhoudelijke kennis
- Ontwikkelen van individuele competenties
- Wet- en regelgeving
- Normontwikkeling
- Basiskennis voor iedereen toegankelijk, primaire behoefte

De data voor 2023 zijn bekend: vrijdag 9 juni, vrijdag 16 juni, vrijdag 23 juni, Let op: gewijzigd donderdag 29 juni ipv vrijdag 30 juni en donderdag 6 juli 2023

Download voor meer informatie de Brochure BASIS module Brochure BASIS module
Download voor het inschrijven van de basismodule het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen

2.    Vervolgmodule "Aanschaf", download voor meer informatie de Brochure Module Aanschaf
Download voor het inschrijven van de module aanschaf het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen
Voor de module Aanschaf 2023 zijn de volgende data gepland:
Locatie: Volgt
8 september 2023
15 september 2023
22 september 2023
29 september 2023
6 oktober 2023

3.    Vervolgmodule "Implementatie", download voor meer informatie de Brochure Module Implementatie
Download voor het inschrijven van de module implementatie het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen
Voor de module Implementatie 2023 zijn de volgende data gepland:
Locatie: Volgt

Helaas hebben we de data van de module implementatie moeten wijzigen van juni naar december 2023

De huidige inschrijvingen blijven gehandhaafd.

Hieronder vinden jullie de nieuwe data, het aantal dagen zal nog gereduceerd worden naar vijf dagen

 

vrijdag 3 November 2023

vrijdag 10 November 2023

vrijdag 17 November 2023

vrijdag 24 November 2023

vrijdag 1 December 2023

vrijdag 8 December 2023

vrijdag 15 December 2023

 

 

 

4.   Vervolgmodule "Beheer en Afstoten", download voor meer informatie de Brochure Module Beheer en afstoten
Download voor het inschrijven van de module beheer en afstoting het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen
Voor de module Beheer en Afstoten 2023 zijn de volgende data gepland:
Locatie: Volgt
14 april 2023
21 april 2023
12 mei 2023
25 mei 2023 (Donderdag!)
2 juni 2023

5. Vervolgmodule Coderen in de gezondheidszorg
Inschrijven via de mail: opleidingen@LNAG.nl
Download voor meer informatie de Brochure Module Coderen

Inhaalles
Indien de cursist een les uit de module niet kan volgen, dient de cursist zelf actie te ondernemen om in de volgende versie van de betreffende module de les in te halen. Aanmelden kan via de penningmeester van het LNAG of de coördinator van de betreffende module

Indien niet alle lessen uit de module zijn gevolgd, wordt er door de commissie geen certificaat verstrekt.

Sluitingstermijn inschrijving
Vier weken voorafgaand aan de startdatum van de module sluit de inschrijftermijn van de module. Aanmeldingen die na die datum binnen komen bij het secretariaat van de opleiding worden automatisch geplaatst voor de volgende editie.

Vrijstelling
Hier kunt u het reglement Vrijstellingen downloaden, indien u van mening bent een onderwerp of een module niet hoeft te volgen, omdat u de kennis elders heeft opgedaan.

Met vriendelijke groet namens de Commissie Scholing en Expertise van het LNAG, Pieter, René en Ingeborg