"Hoe veilig wil je het hebben?"

Donderdag 15 november 2018

In het Congrescentrum De Werelt in Lunteren werd het congres gehouden met als onderliggend thema 'hoe versterk je elkaar met de toenemende regeldruk'. Met 115 deelnemers werd het een zeer interessante dag met inhoudelijk een goed en strak georganiseerd programma!

Egbert Broers, dagvoorzitter


Dhr. E.E.A. (Egbert) Broers, voorzitter Koepelorganisatie Medische Technologie, tevens dagvoorzitter, opende het congres.

Waarom samenwerking noodzakelijk is voor veiligheid werd door Dhr. Broers duidelijk gemaakt door iets meer te vertellen over de Koepelorganisatie, waar negen beroepsverenigingen bij zijn aangesloten en waarin leden zich dagelijks inzetten voor veilige en efficiente toepassing van medische technologie.

De eerste spreker was Dhr. J. (Jan) Bos, stafadviseur medische hulpmiddelen UMCG. Jan gaat over een maand met pensioen maar wilde dit niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.

Zijn presentatie ging dan ook over een mooi innovatiesucces, een succes die behaald is door geduld, een lange adem en door gedrevenheid! Het werd duidelijk dat dit ook alleen maar kan door het samen te doen met de stakeholders, want hoe kom je in 20 maanden in een universitair ziekenhuis in een project temperatuurmeting tot een consensus. De doelstelling moest zijn een hogere kwaliteit in het totale proces met nauwkeurig en betrouwbaar meten, inclusief patient-en gebruikersvriendelijkheid. Nauwe samenwerking met diverse stakeholders bleek hierin een must te zijn.

Dhr. Broers kondigt Dhr. J. Bos aan
Dhr. J. Bos, UMCG

Na een korte pauze werd het congres voortgezet met een presentatie door Mw. V. (Vera) Overdevest, Coordinator Medische Technologie, VieCuri MC. Kwaliteitsborging kent geen grenzen, waarin werd uiteengezet waar het VieCuri nu staat, waar ze tegen aan lopen en hoe er successen zijn geboekt.

Voor de middagpauze gaf Dhr. J. (Jan) van Mourik dr. Orthopedisch chirurg MMC, voorzitter commissie beoordeling MH, lid van de centrale VIM commissie en lid commissie zorggerelateerde schade een onderhoudende presentatie met een her en der een kwinkslag over het onderwerp "(ont)regel de zorg wat is de (on)zin". Als medische specialist word je voortdurend geconfronteerd met allerlei regels en commissies waarvan (terecht) wordt afgevraagd wat ze nu eigenlijk toevoegen. In het licht van de patientveiligheid krijgen al die regels soms een andere beleving; waar gaat de zin nu over in de onzin?

Mw. V. Overdevest
Dhr. J. van Mourik, dr.

Na een heerlijke lunch en het netwerken werd het middaggedeelte afgetrapt door Dhr. J.R.M. (Joost) van der Sijp, Dr. Lector Oncologische Zorg, Haagsche Hooge School, Chirurg - Oncoloog Haaglanden MC en Chief Medical Buyer HMC.

De presentatie "De zorg en ICT, facilitair of leidend', gaf zeker stof tot nadenken. Automatisering is al lang niet meer weg te denken uit de zorg. In Nederland zijn er grote en kleine spelers om de toenemende vraag tot transparantie het hoofd te bieden. Oplopende zorgkosten en mede regie voerende patienten maken dat de complexiteit van IT in de zorg enorm is. Maar waarom wordt er zo weinig geld gestoken door de ziekenhuizen in ICT en hoe afhankelijk zijn we van ICT systemen; wat als een beheerder het systeem niet meer wil onderhouden?

Dhr. J.R.M. van der Sijp Dr.
Dhr. J.R.M. van der Sijp Dr.

Wat heden ten dage meer regel dan uitzondering is zijn backorders, veel tijd gaat verloren met het zoeken naar alternatieven, dit is vooral gerelateerd aan de nieuwe wet- en regelgeving, de MDR en haar CE-keurmerken! "Hoe krijg je het voor elkaar", is de presentatie die Dhr. C.J. (Chris-Jan) Stam, Business Development Manager Vygon, hield. Door de druk op de Notified Body's, lange wachttijden bij wijzigingen in documentatie, verpakkingen of productielocatie maakt dat er druk komt te staan op de samenwerking tussen de leverancier en de ziekenhuizen.

Als afsluiting gaf Dhr. B. (Bart) van Straten, M.B.A. , M.I.T. General Manager Van Straten Medical, een presentatie over veiligheid, circulariteit, richtlijnen, aansprakelijkheid; van duurzaamheid tot zekerheid en gesjoemel met regels. In april 2012 neemt het Europees Parlement een resolutie aan over nieuwe regels voor medische hulpmiddelen. De klinische veiligheid en effectiviteit dienen beter geborgd te worden. In mei 2017 wordt de MDR uitgebracht, waarbij de ISO 9001 over gaat in de ISO 13485.

Dhr. C.J. Stam
Dhr. B. van Straten

Na de presentaties werd er nog een discussie gevoerd en aansluitend de afsluiting met een hapje en een drankje.

En zien we na deze presentaties nog door de bomen het bos? Als het aan Jan (Bos) ligt wel! Wij wensen hem met de komende pensionering het allerbeste toe, ook bedanken we Jan voor al zijn inzet de afgelopen 18 jaar binnen het LNAG!

We kunnen terugkijken op een top congres!