Coördinator medische hulpmiddelen

De coördinator medische hulpmiddelen in een zorginstelling maakt onderdeel uit van de afdeling inkoop en het inkoopproces. De coördinator is een spin in het web tussen de (eind)gebruiker, de inkoop en de industrie. In veel ziekenhuizen een niet meer weg te denken functie, gezien de marktkennis en het netwerk, het beoordelen van de kwaliteit met eindgebruikers van medische hulpmiddelen en het afhandelen van klachten en recalls. De coördinator specificeert met eindgebruikers de aan te besteden producten en beoordeelt deze samen met de eindgebruikers na de offerteronde. Ook speelt de coördinator een belangrijke rol in de implementatie van nieuwe productgroepen in de zorginstelling.

Veel ziekenhuizen werken met een instellingsbrede commissie die zich bezig houdt met de aanschafprocedure van nieuwe medische hulpmiddelen, waar de coördinator ook deel van uitmaakt. Veel coördinatoren spelen een belangrijke rol in de aanschafprocedure. Door de MDR ontstaan er meer langdurige backorders, de coördinator speelt een belangrijke rol in het oplossen van deze backorders door het vinden van alternatieven. Hierbij gebruik makend van het LNAG netwerk.

Daarnaast maken coördinatoren medische hulpmiddelen vaak deel uit van instellingsbrede commissies die te maken hebben met medische hulpmiddelen, zoals het reduceren van prikaccidenten, valpreventieve maatregelen, de Materiaal Advies Commissie (MAC), VIM/MIP commissie etc. Ook is de coördinator lid van het LNAG. De functie van coördinatoren medische middelen worden ook erkend door instanties als de IGZ. In het rapport Technologie At Risk , wordt de functie zelfs geadviseerd.

Het LNAG zit niet stil, het LNAG wil zich professionaliseren en dat betekent o.a. dat er een functieprofiel is geschreven. Het profiel kunt u hier downloaden: Beroepsprofiel Coordinator Medische Hulpmiddelen

Het LNAG wil een beroepsvereniging zijn voor alle coördinatoren medische hulpmiddelen. Hiertoe is er een vereniging opgericht en zullen binnenkort de leden van het netwerk zich kunnen aansluiten als lid van deze vereniging.

Tot slot zijn er binnen het LNAG twee commissies en een expertise groep aan het werk om het netwerk door te ontwikkelen:

A. Commissie Congressen en Themabijeenkomsten
B. Commissie PR en Communicatie
C. Expertise groep opleidingen