Bijeenkomsten LNAG

Juni 2019
De bijeenkomst van het LNAG vond dit keer plaats bij TZMO te Den Bosch. In het middag programma, met als thema MDR, werden diverse presentatie gegeven. Claire Hostmann (Min VWS) verzorgde een presentatie over de implementatie van de MDR en waar onder andere de nomenclatuur keuze voor CND en het aanwijzingsproces en het functioneren van de Notified bodies aan bod kwam. De tweede gast spreker was Annette van Raamsdonk (EMERGO). Annette is nader in gegaan op het onderdeel PMS en wat er van fabrikanten wordt verwacht. Daarnaast ging zij in op de rol van de ziekenhuizen en het tot stand komen van het Nederlandse guidence document. Deze laatste wordt door EMERGO in het Engels vertaald.

November 2018
In het Congrescentrum De Werelt in Lunteren werd het congres gehouden met als onderliggend thema 'hoe versterk je elkaar met de toenemende regeldruk'. Met 115 deelnemers werd het een zeer interessante dag met inhoudelijk een goed en strak georganiseerd programma! Voor meer informatie verwijzen wij u naar het verslag en fotoimpressie van het congres.

Maart 2018
20 maart as. is er weer een bijeenkomst georganiseerd door het LNAG. Dit maal in het teken van de MDR, de Wet op de Gunstbetoon en het Convenant, wanneer leg je nu wel en wanneer niet een productdossier aan? Indien u geinteresseert bent in het middagprogramma (het ochtendprogramma is een besloten vergadering) dan kunt u hier het programma downloaden: Programma LNAG 20 maart 2018.
U kunt zich aanmelden via info@lnag.nl

Oktober 2017: Bijeenkomst LNAG bij BD Kiestra te Drachten
Na de algemene vergadering werden de eerste certificaten uitgedeeld door de Commissie Opleidingen aan diegene die de Basismodule van het LNAG hebben doorlopen. De middag stond in het teken van het Convenant Medische Technologie. Na een rondleiding door het assemblage pand van BD Kiestra, de lab kant van BD, volgden een viertal presentaties over het Convenant in de praktijk, hoe de leverancier er tegen aan kijkt en wat het betekent voor de Bio Medisch Technologen in de Zorg. Hoe je het ook benaderd, de conclusie is wel dat het Convenant vooral veel bureaucratie met zich mee brengt.April 2017: Bijeenkomst LNAG in het Deventer ziekenhuis te Deventer
Het middagprogramma van het LNAG stond in het teken van de nieuwe MDR. Robert van Boxtel van Medical Devices Project BV: ‘van MDD naar MDR’ gaf een presentatie over de impact van de MDR. Gerard van der Hoorn van Olympus gaf een presentatie over ‘rapportage medische hulpmiddelen’, waar de nadruk meer lag bij near accidents, recalls en safety notices. Over de nieuwe MDR volgt begin 2018 een nieuwe pagina op deze website.
December 2016: Bijeenkomst LNAG in het MST te Enschede
Na de algemene vergadering werd het middagprogramma gevuld door diverse sprekers met uiteenlopende onderwerpen. Nicole Poldervaart vertelde iets over het inkoopproces en hoe de NEVI samenwerking zoekt met het LNAG. Pieter Luttik gaf een presentatie over de NRFit, een niet verwisselbare aansluiting met Luer voor de epidurale toediening. Na een kleine pauze gaf Jan Middelhoven een presentatie over de ontwikkelingen m.b.t. Track en Trace in de Gelderse Vallei. Jan Bos gaf afsluitend een presentatie over de status van de implementatie van de EnFit.

Nicole Poldervaart (Gelre)
Pieter Luttik (AMC)
Jan Middelhoven (GV)
Jan Bos (UMCG)September 2016: Bijeenkomst LNAG te Oss
Eind september vond de bijeenkomst van het LNAG plaats te Oss bij de firma B/BRAUN. Er werd stil gestaan bij het afscheid van Ton Hofs, assortimentscoordinator van het eerste uur in het UMCM. Het LNAG is een opleiding aan het ontwikkelen voor de functie Manager Medische Hulpmiddelen, Jintiene Zeilstra stond stil bij de ontwikkelingen. Er werden diverse presentaties gehouden deze dag, oa door B/BRAUN. Esther Peelen hield een presentatie over GS1 en Koen Snijders van Meditain over het Convenant.


Het team van BBraun ontvangt het LNAG in Oss
De voorzitter opent het vergadering vooruitlopend op het 20-jarig lustrum programma
Marc licht de agendapunten toe
een levendige discussie volgt
Toen was er de lunch
een van de oprichters van het LNAG, Ton Hofs (AMC) houdt zijn afscheidsrede
aandachtige luisteraars tijdens zijn presentatie
oud voorzitter Arie de Groot heeft warme woorden voor Ton
de oud-voorzitter en voorzitter LNAG nemen afscheid van Ton
alle aanwezige LNAG leden op de groepsfotoMaart 2016: Twintig jarig bestaan van het LNAG
Twintig jaar geleden bracht de firma 3M medewerkers bij elkaar die zich bezig hielden met de kwaliteit van mediche hulpmiddelen in de ziekenhuizen. Dit was het begin van het professionele netwerk LNAG zoals deze heden ten dage staat! Om dit te vieren werden we uitgenodigd door 3M in Delft. Na de reguliere vergadering kwamen 's middag diverse sprekers aan het woord. Addie Bouwman en Daan Troost hielden een presentatie over de diverse coderingen zoals de AOC. Frank Raymaekers, voormalig LNAG lid en nu adviseur Seamill, hield een presentatie over de Supply Chain ("No chain, no gain") en als laatste Prof. Paul Breedveld (TU Delft) over "Bio-Inspired Medical Technology". Vervolgens kregen alle aanwezigen een rondleiding om kennis te maken met de innovaties van 3M. Aan het eind sloten we af met een buffet. Het werd een zeer geslaagde dag.December 2015: Bijeenkomst LNAG Panton te Deventer
Het LNAG had een bijeenkomst in Deventer waarin het thema implementatie 'Convenant, medische technologie' centraal stond. Na de reguliere vergadering werden er een drietal presentaties gegeven. Deze presentaties gingen over de vorming van het productdossier, door Robert Kemper vanuit Isala, het doorlopen van een PRI, door Dr. J.J. Baalbergen vanuit het LUMC en Ingeborg Griffioen, eigenaar Panton over de Metrolijn convenant en wat betekent het convenant voor een ontwerpbureau.


September 2015: Bijeenkomst LNAG Maxima Medisch Centrum te Eindhoven
Het LNAG bestuur geeft tekst en uitleg over het LNAG en de commissies waar ze mee bezig zijn. De enterale industrie geeft informatie over de laatste ontwikkelingen vanuit de
GEDSA. En 's middags was er een boeiende en leerzame cursus over communicatie door Harold van BekensteynTraining en Coaching.


April 2015: Bijeenkomst LNAG bij Panton te Deventer
Vandaag stond in het teken van de enterale toediening en de ontwikkelingen van de En-Fit. De nieuwe connector die geplaatst wordt op alle voedingssondes en toedieningssystemen. Hiermee komt een einde aan het tijdperk dat alles met luer lock wordt verbonden met alle gevolgen van dien. Alle grote partijen waren voor vandaag uitgenodigd om het gesprek over de implementatie aan te gaan. Want waarom het wiel allemaal apart uitvinden, terwijl iedere zorginstelling straks voor dezelfde omzetting komt te staan. Indien u hier meer informatie over wenst te krijgen, kunt u contact opnemen viainfo@lnag.nl


Februari 2015: Nevizorgcongres
Het LNAG was goed vertegenwoordigd tijdens het Nevizorg congres. Marc Arts, de voorzitter van het LNAG, zette het LNAG op de kaart tijdens de workshop.


December 2014: bijeenkomst LNAG Medica Europe te Oss


Arie nam deze dag officieel afscheid als voorzitter van het LNAG en werd ere-lid gemaakt van het LNAG. Hij kreeg hiervoor de ere speld en een 'geschiedenis' boek van het LNAG 1996 - 2014