LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)