LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Opleiding Coordinator Medische Hulpmiddelen

Het LNAG heeft een opleiding tot coordinator medische hulpmiddelen opgezet   

De aanleiding hiervoor?
- De intrinsieke behoefte om als beroepsgroep ‘assortiment’ te professionaliseren
- Het Convenant Medische Technologie (CMT)
- De handhaving van het CMT door de IGZ

De missie die het LNAG wil uitdragen is het verhogen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid in de zorg op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen met oog voor TCO (Total Costs of Ownership). De visie is een intermediair zijn in de keten van verantwoorde zorg

Binnen het LNAG zijn om de missie en visie te kunnen uitwerken een aantal werkgroepen aan de slag gegaan, zoals het Expertise centrum en - Scholing. Deze werkgroep heeft het scholingsprogramma opgezet. Dit expertise centrum is het centrum, waar professionals zich kunnen bekwamen en terecht kunnen voor vragen en kennis op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen.

Basismodule
Er is een basismodule ontwikkeld die de volgende onderwerpen behandeld:
- Inhoudelijke kennis
- Ontwikkelen van individuele competenties
- Wet- en regelgeving
- Normontwikkeling
- Basiskennis voor iedereen toegankelijk, primaire behoefte

Het doel
na het volgen van deze cursus:
Beschikt de cursist over de benodigde basiskennis en -vaardigheden om de gehele levenscyclus van Medische Technologie en Medische Hulpmiddelen, binnen instellingen van medisch specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces te kunnen begeleiden.

De Basismodule 2019 vindt plaats in het AMC te Amsterdam op de volgende data:
7 maart 2019
14 maart 2019
22 maart 2019
5 april 2019
12 april 2019

De kosten voor de opleiding zijn € 995,- p.p.

Download voor meer informatie de brochure Brochure basismodule
Download voor de algemene voorwaarden de brochure Algemene voorwaarden

Download voor het inschrijven van de basismodule het formulier Inschrijfformulier basismodule

Na het volgen van de basismodule volgen er een aantal verdiepingsmodules
Verdiepingsmodule 1: Module aanschaf (2018) download voor meer informatie de brochure Brochure Module Aanschaf
Download voor het inschrijven van de module aanschaf het formulier Inschrijfformulier module aanschaf

Verdiepingsmodule 1: Module aanschaf (2018) vindt plaats op de volgende data:

7 september 2018
28 september 2018
5 oktober 2018
2 november 2018
16 november 2018
23 november 2018

Verdiepingsmodule 2: Module implementatie (2019) de brochure en het inschrijfformulier volgt in oktober 2018.
Verdiepingsmodule 2: Module implementatie vindt plaats op de volgende data:
10 mei 2019
24 mei 2019
03 juni 2019
28 juni 2019


Verdiepingsmodule 3; beheer
Verdiepingsmodule 4: afstoten

Wilt u meer informatie ontvangen over de diverse modules,, vul dan onderstaand formulier in.