LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Opleiding Coordinator Medische Hulpmiddelen

Geachte lezer,

De cursus data voor 2022 zijn bekend. We streven ernaar om de cursus fysiek aan te bieden, maar dat dit afhankelijk van de situatie kan wijzigen in online. Zes weken voorafgaand aan de start van elke module neemt de commissie een besluit of de module online of fysiek wordt gegeven.

Met vriendelijke groet, Commissie Scholing en Expertise LNAG

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het LNAG heeft sinds een aantal jaren een opleiding tot coördinator medische hulpmiddelen.

De aanleiding hiervoor?
- De intrinsieke behoefte om als beroepsgroep ‘assortiment’ te professionaliseren
- Het Convenant Medische Technologie (CMT)
- De handhaving van het CMT door de IGZ

De missie die het LNAG wil uitdragen is het verhogen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid in de zorg op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen met oog voor TCO (Total Costs of Ownership). De visie is een intermediair zijn in de keten van verantwoorde zorg

Binnen het LNAG zijn om die missie en visie te kunnen uitwerken een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. Één van deze werkgroepen heeft het ‘LNAG- Expertise centrum’ opgezet’.

Het LNAG-Expertise centrum is het centrum, waar professionals zich kunnen bekwamen en terecht kunnen voor vragen en kennis op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen. Het LNAG-expertisecentrum heeft daarom de opleiding ‘Coördinator Medische Hulpmiddelen’ opgezet met als doel:

Na het volgen van de opleiding Coördinator Medische Hulpmiddelen beschikt de cursist over de benodigde basiskennis en -vaardigheden om de gehele levenscyclus van Medische Technologie en Medische Hulpmiddelen, binnen instellingen van medisch specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces te kunnen begeleiden.

De opleiding is modulair opgebouwd met als achterliggende gedachte dat het geheel (in totaal 4 modules) handvatten biedt om te kunnen werken als Coördinator Medische Hulpmiddelen binnen een gezondheidsorganisatie. De verschillende modules kunnen ook afzonderlijk en los van elkaar worden gevolgd. Voorwaarde is dat de Basismodule altijd als eerste scholing moet worden gevolgd.

Download voor de algemene voorwaarden van de opleiding de brochure Algemene voorwaarden.

De onderstaande modules zijn reeds ontwikkeld:

  • Basismodule
  • Vervolgmodule ‘Aanschaf’
  • Vervolgmodule ‘Implementatie’
  • Vervolgmodule ‘Beheer en Afstoten'

1.    Basismodule
Er is een basismodule ontwikkeld die de volgende onderwerpen behandeld:
- Inhoudelijke kennis
- Ontwikkelen van individuele competenties
- Wet- en regelgeving
- Normontwikkeling
- Basiskennis voor iedereen toegankelijk, primaire behoefte

Download voor meer informatie de Brochure BASIS module Brochure BASIS module
Download voor het inschrijven van de basismodule het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen

Voor de basismodule zijn de volgende data gepland in 2022:
Locatie: Bar Beton Utrecht Centraal (onder voor behoud)
4 februari 2022
11 februari 2022
11 maart 2022
18 maart 2022
25 maart 2022

2.    Vervolgmodule "Aanschaf", download voor meer informatie de Brochure Module Aanschaf
Download voor het inschrijven van de module aanschaf het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen
Voor de module Aanschaf 2022 zijn de volgende data gepland:
Locatie: Bar Beton Utrecht Centraal (onder voorbehoud)
9 september 2022
16 september 2022
23 september 2022
30 september 2022
7 oktober 2022

3.    Vervolgmodule "Implementatie", download voor meer informatie de Brochure Module Implementatie
Download voor het inschrijven van de module implementatie het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen

Voor de module Implementatie 2022 zijn de volgende data gepland:
Locatie: Bar Beton Utrecht centraal (onder voorbehoud)
8 april 2022
22 april 2022
13 mei 2022
20 mei 2022
3 juni 2022

4.   Vervolgmodule "Beheer en Afstoten", download voor meer informatie de Brochure Module Beheer en afstoten
Download voor het inschrijven van de module beheer en afstoting het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen

Voor de module Beheer en Afstoten 2022 zijn de volgende data gepland:

Locatie: Bar Beton Utrecht Centraal (onder voorbehoud)
10 juni 2022
17 juni 2022
24 juni 2022
1 juli 2022
8 juli 2022


Nieuwe Module
In Q4 van 2022 start er een nieuwe module: Coderen Medische Hulpmiddelen, hierover volgt later meer informatie.

Inhaalles
Indien de cursist een les uit de module niet kan volgen, dient de cursist zelf actie te ondernemen om in de volgende versie van de betreffende module de les in te halen. Aanmelden kan via de penningmeester van het LNAG of de coördinator van de betreffende module
Indien niet alle lessen uit de module zijn gevolgd, wordt er door de commissie geen certificaat verstrekt.

Sluitingstermijn inschrijving
Vier weken voorafgaand aan de startdatum van de module sluit de inschrijftermijn van de module. Aanmeldingen die na die datum binnen komen bij het secretariaat van de opleiding worden automatisch geplaatst voor de volgende editie.

Met vriendelijke groet namens de Commissie Scholing en Expertise van het LNAG, Pieter, René, Jintiene, Saskia en Ingeborg