LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Opleiding Coordinator Medische Hulpmiddelen

Het LNAG heeft een opleiding tot coordinator medische hulpmiddelen ontwikkeld.   

De aanleiding hiervoor?
- De intrinsieke behoefte om als beroepsgroep ‘assortiment’ te professionaliseren
- Het Convenant Medische Technologie (CMT)
- De handhaving van het CMT door de IGZ

De missie die het LNAG wil uitdragen is het verhogen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid in de zorg op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen met oog voor TCO (Total Costs of Ownership). De visie is een intermediair zijn in de keten van verantwoorde zorg

Binnen het LNAG zijn om die missie en visie te kunnen uitwerken een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. Één van deze werkgroepen heeft het ‘LNAG- Expertise centrum’ opgezet’.

Het LNAG-Expertise centrum is het centrum, waar professionals zich kunnen bekwamen en terecht kunnen voor vragen en kennis op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen. Het LNAG-expertisecentrum heeft daarom de opleiding ‘Coördinator Medische Hulpmiddelen’ opgezet met als doel:

Na het volgen van de opleiding Coördinator Medische Hulpmiddelen beschikt de cursist over de benodigde basiskennis en -vaardigheden om de gehele levenscyclus van Medische Technologie en Medische Hulpmiddelen, binnen instellingen van medisch specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces te kunnen begeleiden.

De opleiding is modulair opgebouwd met als achterliggende gedachte dat het geheel (in totaal 5 modules) handvatten biedt om te kunnen werken als Coördinator Medische Hulpmiddelen binnen een gezondheidsorganisatie. De verschillende modules kunnen ook afzonderlijk en los van elkaar worden gevolgd. Voorwaarde is dat de Basismodule altijd als eerste scholing moet worden gevolgd.

Download verder voor de algemene voorwaarden van de opleiding de brochure Algemene voorwaarden.

De onderstaande modules zijn reeds ontwikkeld:

  • Basismodule
  • Vervolgmodule ‘Aanschaf’
  • Vervolgmodule ‘Implementatie’

De volgende modules zijn in ontwikkeling:

  • Vervolgmodule ‘Beheer’
  • Vervolgmodule ‘Afstoten’

1.    Basismodule
Er is een basismodule ontwikkeld die de volgende onderwerpen behandeld:
- Inhoudelijke kennis
- Ontwikkelen van individuele competenties
- Wet- en regelgeving
- Normontwikkeling
- Basiskennis voor iedereen toegankelijk, primaire behoefte

Download voor meer informatie de brochure Brochure basismodule 2019
Download voor het inschrijven van de basismodule het formulier Inschrijfformulier basismodule 2019
De basismodule vindt plaats in het AMC te Amsterdam op de volgende data:

6 september 2019
20 september 2019
4 oktober 2019
1 november 2019
8 november 2019

2.    Vervolgmodule "Aanschaf", download voor meer informatie de brochure Brochure Module Aanschaf
Download voor het inschrijven van de module aanschaf het formulier Inschrijfformulier Module Aanschaf

De module aanschaf vindt plaats in het AMC te Amsterdam op de volgende data:

1 november 2019
15 november 2019
29 november 2019
13 december 2019
10 januari 2020
24 januari 2020

De planning van deze module voor 2019 zal nog worden toegevoegd.

3.    Vervolgmodule "Implementatie", download voor meer informatie de brochure Brochure Implementatie
Download voor het inschrijven van de module implementatie het formulier Inschrijfformulier module implementatie
De module implementatie vindt plaats op de volgende data:
10 mei 2019
24 mei 2019
03 juni 2019
28 juni 2019