LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Opleiding Coordinator Medische Hulpmiddelen

Het LNAG heeft een opleiding tot coordinator medische hulpmiddelen opgezet                                   

De aanleiding hiervoor?
- De intrinsieke behoefte om als beroepsgroep ‘assortiment’ te professionaliseren
- Het Convenant Medische Technologie (CMT)
- De handhaving van het CMT door de IGZ

De missie die het LNAG wil uitdragen is het verhogen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid in de zorg op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen met oog voor TCO (Total Costs of Ownership). De visie is een intermediair zijn in de keten van verantwoorde zorg

Binnen het LNAG zijn om de missie en visie te kunnen uitwerken een aantal werkgroepen aan de slag gegaan, zoals het Expertise centrum en - Scholing. Deze werkgroep heeft het scholingsprogramma opgezet. Dit expertise centrum is het centrum, waar professionals zich kunnen bekwamen en terecht kunnen voor vragen en kennis op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen.

Basismodule 
Er is een basismodule ontwikkeld die de volgende onderwerpen behandeld:
- Inhoudelijke kennis
- Ontwikkelen van individuele competenties
- Wet- en regelgeving
- Normontwikkeling
- Basiskennis voor iedereen toegankelijk, primaire behoefte

Het doel
 na het volgen van deze cursus:
Beschikt de cursist over de benodigde basiskennis en -vaardigheden om de gehele levenscyclus van Medische Technologie en Medische Hulpmiddelen, binnen instellingen van medisch specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces te kunnen begeleiden.

De Basismodule vindt plaats in het najaar (medio september) van 2018

De kosten voor de opleiding zijn € 995,- p.p. De opleiding vindt plaats ergens in het midden van het land (locatie volgt) 

Download voor meer informatie de brochure Brochure basismodule 2018
Download voor de algemene voorwaarden de brochure Algemene voorwaarden

Download voor het inschrijven van de basismodule het formulier Inschrijfformulier basismodule

Na het volgen van de basismodule volgen er een aantal verdiepingsmodules
Verdiepingsmodule 1; module aanschaf (september 2018) download voor meer informatie de brochure Brochure Module Aanschaf
Download voor het inschrijven van de module aanschaf het formulier Inschrijfformulier module aanschaf

Verdiepingsmodule 1: Module aanschaf (2018) vindt plaats op de volgende data:
7 september
28 september
5 oktober
2 november
16 november
23 november

Verdiepingsmodule 2; implementatie
Verdiepingsmodule 3; beheer
Verdiepingsmodule 4: afstoten

Wilt u meer informatie ontvangen over de basismodule die start in 2018 of de verdiepingsmodule aanschaf die start in november, vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraag formulier opleiding Coördinator Medische Hulpmiddelen