LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Opleiding Coordinator Medische Hulpmiddelen

Geachte lezer,

Module Beheer en Afstoten
De Module die zou gaan starten op 10-6-22 gaat niet door als gevolg van te weinig deelnemers op dit moment. De ingeschreven cursisten worden door de commissie zelf benaderd en zullen automatisch op de deelnemerslijst voor de versie van 2023 worden geplaatst

Module coderen in de gezondheidzorg

Data: 3 & 4 november 2022
Locatie:  BarBeton Utrecht CS
Kosten: € 595,00
Inschrijven mogelijk vanaf 1-5-2022 via de mail: opleidingen@LNAG.nl.
Aantal deelnemers: Fysiek min 15 maximaal 20, (indien toch online: maximaal 12 deelnemers). Inschrijvingen worden geregistreerd op basis van volgorde van aanmelden.
Download voor meer informatie de Brochure Module Coderen


Namens de commissie Opleidingen

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het LNAG heeft sinds een aantal jaren een opleiding tot coördinator medische hulpmiddelen.

De aanleiding hiervoor?
- De intrinsieke behoefte om als beroepsgroep ‘assortiment’ te professionaliseren
- Het Convenant Medische Technologie (CMT)
- De handhaving van het CMT door de IGZ

De missie die het LNAG wil uitdragen is het verhogen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid in de zorg op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen met oog voor TCO (Total Costs of Ownership). De visie is een intermediair zijn in de keten van verantwoorde zorg

Binnen het LNAG zijn om die missie en visie te kunnen uitwerken een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. Één van deze werkgroepen heeft het ‘LNAG- Expertise centrum’ opgezet’.

Het LNAG-Expertise centrum is het centrum, waar professionals zich kunnen bekwamen en terecht kunnen voor vragen en kennis op het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen. Het LNAG-expertisecentrum heeft daarom de opleiding ‘Coördinator Medische Hulpmiddelen’ opgezet met als doel:

Na het volgen van de opleiding Coördinator Medische Hulpmiddelen beschikt de cursist over de benodigde basiskennis en -vaardigheden om de gehele levenscyclus van Medische Technologie en Medische Hulpmiddelen, binnen instellingen van medisch specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces te kunnen begeleiden.

De opleiding is modulair opgebouwd met als achterliggende gedachte dat het geheel (in totaal 4 modules) handvatten biedt om te kunnen werken als Coördinator Medische Hulpmiddelen binnen een gezondheidsorganisatie. De verschillende modules kunnen ook afzonderlijk en los van elkaar worden gevolgd. Voorwaarde is dat de Basismodule altijd als eerste scholing moet worden gevolgd.

Download voor de algemene voorwaarden van de opleiding de brochure Algemene voorwaarden.

De onderstaande modules zijn reeds ontwikkeld:

  • Basismodule
  • Vervolgmodule ‘Aanschaf’
  • Vervolgmodule ‘Implementatie’
  • Vervolgmodule ‘Beheer en Afstoten'

1.    Basismodule
Er is een basismodule ontwikkeld die de volgende onderwerpen behandeld:
- Inhoudelijke kennis
- Ontwikkelen van individuele competenties
- Wet- en regelgeving
- Normontwikkeling
- Basiskennis voor iedereen toegankelijk, primaire behoefte

Download voor meer informatie de Brochure BASIS module Brochure BASIS module
Download voor het inschrijven van de basismodule het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen

Voor de basismodule zijn de volgende data gepland in 2022:
Locatie: Bar Beton Utrecht Centraal (onder voor behoud)
4 februari 2022
11 februari 2022
11 maart 2022
18 maart 2022
25 maart 2022

2.    Vervolgmodule "Aanschaf", download voor meer informatie de Brochure Module Aanschaf
Download voor het inschrijven van de module aanschaf het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen
Voor de module Aanschaf 2022 zijn de volgende data gepland:
Locatie: Bar Beton Utrecht Centraal (onder voorbehoud)
9 september 2022
16 september 2022
23 september 2022
30 september 2022
7 oktober 2022
4 november 2022

3.    Vervolgmodule "Implementatie", download voor meer informatie de Brochure Module Implementatie
Download voor het inschrijven van de module implementatie het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen

Voor de module Implementatie 2022 zijn de volgende data gepland:
Locatie: Bar Beton Utrecht centraal
8 april 2022
22 april 2022
13 mei 2022
20 mei 2022
3 juni 2022

4.   Vervolgmodule "Beheer en Afstoten", download voor meer informatie de Brochure Module Beheer en afstoten
Download voor het inschrijven van de module beheer en afstoting het Inschrijfformulier Expertise Centrum opleidingen

Deze module is geannuleerd wegens te weinig belangstelling.

5. Vervolgmodule Coderen in de gezondheidszorg
Locatie:  Bar Beton Utrecht centraal
3 november 2022
4 november 2022
Kosten: € 595,00
Inschrijven mogelijk vanaf 1-5-2022 via de mail: opleidingen@LNAG.nl
Aantal deelnemers: Fysiek min 15 maximaal 20, (indien toch online: maximaal 12 deelnemers). Inschrijvingen worden geregistreerd op basis van volgorde van aanmelden.
Download voor meer informatie de Brochure Module Coderen

Inhaalles
Indien de cursist een les uit de module niet kan volgen, dient de cursist zelf actie te ondernemen om in de volgende versie van de betreffende module de les in te halen. Aanmelden kan via de penningmeester van het LNAG of de coördinator van de betreffende module

Indien niet alle lessen uit de module zijn gevolgd, wordt er door de commissie geen certificaat verstrekt.

Sluitingstermijn inschrijving
Vier weken voorafgaand aan de startdatum van de module sluit de inschrijftermijn van de module. Aanmeldingen die na die datum binnen komen bij het secretariaat van de opleiding worden automatisch geplaatst voor de volgende editie.

Vrijstelling
Hier kunt u het reglement Vrijstellingen downloaden, indien u van mening bent een onderwerp of een module niet hoeft te volgen, omdat u de kennis elders heeft opgedaan.

Met vriendelijke groet namens de Commissie Scholing en Expertise van het LNAG, Pieter, René, Jintiene, Saskia en Ingeborg