LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Nieuws


24-06-2019 VACATURE Assortimentsccoordinator ZGT(reageren voor 8 juli 2019)
Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.
Voor de afdeling inkoop zoeken wij een assortimentscoördinator. Download hier de vacature voor Assortimentscoördinator ZGT (MR19-MV115).

Ga je graag uitdagingen aan en wil je tegelijkertijd een belangrijke bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg in Nederland? Word je blij van assortimentsbeheer en ben je daadkrachtig ingesteld en geïnteresseerd in medische hulpmiddelen? Dan hebben we een uitdagende vacature voor je in het St. Antonius Ziekenhuis!

22-06-2019 Normenclatuur Eudamed
De Europese Commissie is bevoegd om zelfstandig de nomenclatuur voor Eudamed te kiezen. Zij hebben inderdaad gekozen voor de Italiaanse nomenclatuur CND. De Europese Commissie zorgt in ieder geval voor mapping van GMDN (GS1) naar het Italiaanse CND. Ziekenhuizen hoeven geen gegevens in te voeren in Eudamed. De MDR verplicht ziekenhuizen dus niet om over te stappen naar CND.

De verplichting om CND te gebruiken geldt (alleen) voor de registratie in Eudamed. Registratie van hulpmiddelen in Eudamed is verplicht binnen 18 maanden na mei 2020, voor in-vitro diagnostica na mei 2022. Aanvragen voor CE-certificering zullen vanaf mei 2020 via Eudamed lopen, dus in die zin zijn ze verplicht om CND te gebruiken in het kader van de CE certificering.

Welke code de leveranciers buiten Eudamed gebruiken, beslissen ze zelf. De UDI (unieke identificatie code) van medische hulpmiddelen wordt de sleutel tot het opzoeken van informatie over medische hulpmiddelen in Eudamed. Dat is de (bar)code die onder andere door GS1 wordt verstrekt.

29-05-2019
In de MDR staat geschreven dat iedere fabrikant en leverancier aan PMS (Post Marketing Surveillance) moet doen. Maar dit betekent nogal wat voor de fabrikant maar ook voor alle zorginstellingen. In overleg met oa. het RIVM en het ministerie van VWS waar ook het LNAG aan heeft deelgenomen, is er nu een Document Vormgeven PMS onder de MDR tot stand gekomen, waarin wordt beschreven wat er precies wordt verwacht van alle partijen!

04-04-2019
De nieuwe data voor de basisopleiding staat weer op de pagina opleiding vermeld, heeft u belangstelling meldt u dan snel aan!
Het OLVG vraag een assortimentscoordinator, de vacature vindt u hier.

19-03-2019
De LNAG is sinds kort lid van de Koepel Medisch Technologie. Een aantal verenigingen uit de Koepel hebben vanuit de praktijk, de praktijkgids medische informatietechnologie ontwikkeld. Voor al de zaken die je tegenkomt bij medische apparatuur die met ICT in verbinding staat van aanschaf t/m afvoer van apparatuur, bijvoorbeeld telemetrie apparatuur die met wifi verbonden is. Het eerste exemplaar is aan minister Bruins symbolisch uitgereikt op het zorg- en ICT congres in de jaarbeurs. Van de LNAG was Anita Klein Gunnewiek erbij.

  

De koepel is zichtbaar op internet via MT integraal: www.mtintegraal.nl . Hierop kan je de Praktijkgids downloaden, ook andere interessante artikelen waaronder het artikel van Jan Bos; de juiste kerntemperatuur in het UMCG, over de voorhoofdthermometer. Binnenkort komt ook het logo van het LNAG bij de verenigingen te staan, met een doorlink naar de eigen site van de LNAG.

14-02-2019
Na veel maanden praten en kijken hoe de AOC op landelijk niveau beheert kan worden is het eindelijk zover. Een mijlpaal voor het LNAG!
Vandaag is een Persbericht uitgegaan: "Samenwerking voor uniforme codering medische hulpmiddelen voor ziekenhuizen".
Betere classificatie van medische hulpmiddelen, op basis van gebruik, geeft ziekenhuizen inzage in het assortiment en zorgt voor een doelmatige en veilige inzet hiervan. Daarnaast krijgen de zorgorganisaties beter inzicht in de kosten en risico’s van hulpmiddelen. Intrakoop, het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) en GMG (Gebouwen Management Gezondheidszorg) hebben de krachten gebundeld en een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vanuit deze samenwerking zorgen zij voor een landelijke standaard en borging van de AOC-classificatie voor medische hulpmiddelen én ondersteuning van ziekenhuizen bij het toepassen in de eigen organisatie.


04-02-2019
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de Module Aanschaf die gegeven wordt door de Commissie Opleidingen van het LNAG vanaf november 2019.

01-02-2019
Intrakoop, het Landelijk Netwerk van Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg (LNAG ) en GMGezondheidszorg hebben de handen ineen geslagen en gaan samen de AOC-codes voor medische verbruiksartikelen beheren. Hierdoor ontstaat een uniforme artikelclassificatie die bijdraagt aan efficiënt assortimentsbeheer, het doelmatig en veilig inzetten en inzage in de kosten van medische verbruiksartikelen. In veel ziekenhuizen is wildgroei ontstaan aan codes voor medische hulpmiddelen. Artikeldatabases zijn daardoor onoverzichtelijk. Zeker als het gaat om gebruik, prijzen en alternatieven. Ook staan financiële gegevens onduidelijk in grootboekrekeningen. Zo laten ziekenhuizen kansen liggen. Wilt u meer weten over de AOC en het landelijk beheer kijk dan snel op onze websitepagina AOC.

22-01-2019
Het LNAG heeft (tijdelijk) een nieuwe voorzitter, Marc Arts heeft het stokje overgedragen aan Rene Vertegaal. Wil willen Marx bedanken voor alle jaren die hij heeft zich ingezet voor het LNAG. Ook heeft Mandy Sauve, secretaris haar stokje overgedragen. Mandy heeft een andere functie gekregen, ook haar willen we hartelijk bedanken. Anita Klein Gunnewiek heeft haar teken overgenomen. We wensen iedereen veel succes in hun nieuwe functies.

15-11-2018
Vandaag is het congres "Hoe veilig wil je het hebben", in Lunteren gehouden. Het werd een onderhoudend congres! Het congres werd georganiseerd door het LNAG in samenwerking met de vDSMH en de BMTZ. De foto's vindt u in het speciale album.

U kunt hierover meer lezen op de pagina Bijeenkomsten LNAG.


05-11-2018
De module implementatie is gereed en u kunt zich nu inschrijven!

15-10-2018 De inschrijving is begonnen voor het congres "Hoe veilig wil je het hebben" op 15-11-2018
Via de NEVI website kunt u zich vanaf vandaag inschrijven voor Brochure Congres Medische Technologie. Hoe veilig wil je het hebben.
Het Landelijk Netwerk van Assortiment coördinatoren in de Gezondheidszorg (LNAG), onderdeel van NEVI Zorg, organiseert met haar partners BMTZ, vDSMH, NVKF, VZI, WIBAZ, NVKFM, NVKI, NVvTG dit congres over toenemende regeldruk voor Medische hulpmiddelen/technologie.

19-09-2018 SAVE THE DATE: 15 november 2018
Het LNAG organiseert in samenwerking met de vDSMH en BMTZ het congres "Hoe veilig wil je het hebben"op 15 november 2018 te Lunteren. Meer informatie volgt later. Noteer de datum alvast in de agenda!

05-07-2018
Helaas heeft vandaag ons het droevige nieuws bereikt dat onze collega Marc Vermeer, na een ernstige ziekte, op 58-jarige leeftijd is overleden. Marc hebben we leren kennen als een zeer kundig, ervaren en toegewijde collega. Wij wensen de familie veel sterkte toe.

09-03-2018
Start Basis Module Coördinator Medische Hulpmiddelen. Weer een mooie groep van diverse deelnemers: IC Verpleegkundige, DSMH, Coördinator medische Hulpmiddelen, account manager etc. Onderwerp Track & Trace door GS1 en Functioneel specificeren.


08-03-2018
Wat is er allemaal te doen op het gebied van medische hulpmiddelen, nieuw op deze pagina de agenda!

05-03-2018
Het LNAG organiseert op 20 maart as. een bijeenkomst. Het middaggedeelte is ook toegankelijk voor niet LNAG leden. Bent u geinteresseert kijk dan op de pagina Bijeenkomsten LNAG, daarin leest u hoe u zich kunt aanmelden.

28-02-2018
Het TiiM congres die op 29 maart as. wordt gehouden, wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) en biedt een platform voor een ieder die gelooft dat technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen de gezondheidszorg. Dit congres is hét moment waarop technici, artsen, technisch geneeskundigen en innovators in contact komen met elkaar, met de industrie en met beleidsmakers in de zorg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder tiim congres 2018.

08-01-2018
In maart start d
e basismoduleCoordinator Medische Hulpmiddelen en in september start deverdiepingsmodule aanschaf.

28-12-2017
Het Ministerie van VWS heeft een Handleiding nieuwe regelgeving MH en IVD uitgegeven m.b.t. de MDR.

14-09-2017
Het Beroepsprofiel Coordinator Medische Hulpmiddelen is toegevoegd en nu te downloaden.

22-02-2017
Vanuit een werkgroep onder regie van het ministerie van VWS is er een document: Codering Medische Hulpmiddelen.pdf  geschreven met als onderwerp eenduidige codering voor medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Dat een internationaal geaccepteerde standaard voor codering van medische hulpmiddelen nog geen vanzelfsprekendheid is, brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van patiënt en kan leiden tot verspilling. Vooral bij de medische hulpmiddelen blijkt dat er van fabrikant tot aan patiënt verschillende codes door elkaar heen worden gebruikt. Dit is inefficiënt een bron van fouten. Het gebruik van codering kan een oplossing bieden.
De markt van medische hulpmiddelenmarkt is mondiaal en daarom werken leveranciers soms met meer dan één standaardsysteem. Ziekenhuizen en de leveranciers in Nederland zien erop toe dat alleen met (internationale) geaccepteerde standaarden wordt gewerkt. De werkgroep onder regie van het ministerie van VWS heeft vastgesteld om welke randvoorwaarden het gaat. Ook is er gebogen hoe u hier in uw organisatie mee aan de slag kunt gaan: Implementatieplan voor Ziekenhuizen.pdf

09-02-2017
Het Expertise centrum van het LNAG (Landelijk Netwerk voor Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) heeft de opleiding tot coordinator medische hulpmiddelen gereed en de basismodule start in september 2017. Voor alle informatie kijk op de pagina opleiding

15-12-2016
Kathy van Hasselt, Jintiene Zeilstra (lid LNAG) en Gonda Stallinga zijn 30 november in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht geïnstalleerd als lid van Rho Chi-at-Large Chapter of the Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International (STTI). Dat maar liefst drie nieuwe UMCG’ers tegelijk werden benoemd, is ook een eer voor de verpleegkunde in het UMCG De drie UMCG’ers werden voorgedragen door collega’s uit het land vanwege hun verdiensten voor de verpleegkunde in Nederland. Wij feliciteren alle drie UMCG'ers en Jintiene in het bijzonder.


06-12-2016
Het LNAG had vandaag een bijeenkomst in het MST te Enschede. Er werden een viertal presentaties gegeven over samenwerking met de NEVI, de NRFit, Track & Trace en de ENFit.

03-11-2016
November is de maand van het melden van vervalste medische hulpmiddelen (IGZ). Voor meer informatie hierover en de meldformulieren verwijzen wij u naar de website van de IGZ.

01-10-2016
Eind september vond de bijeenkomst plaats van het LNAG te Oss bij B/BRAUN. klik hier voor meer informatie.

Presentatie B/BRAUNpresentatie van koen Snijders van  Meditain

05-09-2016
De tweede druk van het convenant medische technologie is verschenen, klik hier voor de download.

25-08-2016
Het LNAG timmert hard aan de weg, binnenkort meer informatie!! Houd de website en de social media in de gaten.

08-08-2016
Dat een assortimentscoordinator een toegevoegde waarde heeft in een organisatie, maar ook richting innovatie en industrie is inmiddels wel bekend. Dat hebben we ook ervaren met het ontwikkelen van een nieuwe flowmeter die er voor zorgt dat perslucht en zuurstof niet meer met elkaar verwisseld kan worden. Intersurgical heeft nu samen met de firma Entermed een oplossing om dit probleem tegen te gaan. Entermed heeft een flowregelaar op de markt gebracht waarop alleen slangen met een schroefdraadconnectie van Intersurgical aangesloten kunnen worden. Op deze regelaars kan geen standaard zuurstofslang worden aangesloten voor bijvoorbeeld een zuurstofbril of zuurstofmasker. Er kan dus alleen de speciale slang voor verneveling op aangesloten worden. Door deze oplossing kan er dus nooit meer perslucht aan de patiënt gegeven worden wanneer de patiënt zuurstof nodig heeft. Deze oplossing is uitgebreid in het Universitair Medisch Centrum Groningen getest. Over deze test is door dhr. Jan Bos, stafmedewerker van het UMCG, dit artikel geschreven.

12-06-2016

Op 25 mei hebben de Raad onder het Nederlandse Voorzitterschap en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica. Het akkoord dient nog formeel goedgekeurd te worden door de Raad en het Europees Parlement. Doel van de nieuwe regels is: zorgen dat medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica veilig zijn en dat patiënten snel toegang hebben tot innovatieve hulpmiddelen

13-05-2016
Er is een vacature voor assortimentscoordinator in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem voor 32 - 36 uur per week! Iets voor jou? Sluitingsdatum is 25-05-2016.

15-03-2016


Vandaag nam Jan Bos afscheid van zijn bestuursfunctie bij het LNAG, Jan bedankt voor al je inspanningen, ondersteuning, werkzaamheden, foto's en inbreng.

02-02-2016
Het LNAG heeft een nieuw beroepsprofiel (functiebeschrijving), Assortimentsmanager Medische Hulpmiddelen. Deze beschrijving is op te vragen via info@lnag.nl

23-11-2015
De RIVM heeft een nieuw rapport uitgebracht over de ontwikkelingen medische technologie: Ontwikkelingen op het gebied van medische technologie in Nederland: Een verkenning 2014

19-11-2015
De GEDSA komt met een update over een nieuw ontwerp wat er voor moet zorgen dat de orale spuiten een lager dood volume krijgen. Lees meer hierover op onze speciale pagina over dit onderwerp.

17-11-2015
Om de twee jaar kent SVN de Jack van Asten prijs toe aan die persoon of groep die het beste onderscheidend initiatief toont op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en promotie van ons vak. De jury bestaat uit de regiovoorzitters SVN, voorzitter vDSMH en het dagelijks bestuur SVN. Er zijn meerdere aanmeldingen geweest voor mogelijke kandidaten voor deze prijs en dit jaar is de prijs uitgereikt aan Jolanda Buijs.

Jolanda is werkzaam als DSMH en DRSD in het Erasmus MC en heeft zowel binnen haar organisatie maar vooral ook buiten haar organisatie veel en goed werk verricht: zowel nationaal als internationaal is ze erg gewaardeerd. Ze heeft onderzoek gedaan naar flexibele scopen en hierover gepubliceerd: ‘Withdrawel of a novel-design duodenoscope ends outbreak of a VIM-2producing Pseudomonas aeruginosa’. Dit onderzoek heeft tot veranderingen geleid zowel nationaal als internationaal. Zelfs de FDA heeft navraag gedaan over het onderzoek. De Nederlandse autoriteiten zijn gealarmeerd en in overleg met de firma zijn protocollen aangepast. Inmiddels is nationaal onderzoek gestart. Dit alles naar een onderwerp dat op dit moment erg ‘hot’ is, mede door haar toedoen.

De jury hoopt en gaat ervan uit dat Jolanda nog jaren haar mening, kennis en enthousiasme geeft voor ons vakgebied. De Jack van Asten prijs is uitgereikt door de voorzitter van SVN Tom Pereboom tijdens het najaarscongres in CineMec te Ede.

19-10-2015
Inmiddels heeft onze website een speciale pagina over de EnFit connector!

05-10-2015
Binnenkort kunt hier alles lezen op een aparte pagina over de GEDSA en Stay connected. Stay Connected is een wereldwijd programma dat gericht is op de veiligheid van patiënten. Het wordt georganiseerd en uitgevoerd door GEDSA, een internationale organisatie die als taak heeft professionals in de gezondheidszorg en andere gebruikers over de hele wereld te informeren en voor te lichten over nieuwe normen voor connectoren van toedieningssystemen voor medische apparaten. De eerste connector die inmiddels een internationale norm is, is de EnFit.

14-09-2015
Het bestuur van het LNAG zal binnenkort gaan wijzigen. Jan Bos is (tijdelijk) secretaris en er wordt een penningmeester aan het bestuur toegevoegd.

09-09-2015
De Medica in Dusseldorf is dit jaar voor het eerst van maandag t/m donderdag! Het evenement vindt plaats van 16 t/m 19 november.

15-08-2015
Op 22 september organiseert het LNAG weer een bijeenkomst met als thema "Communiceren". De bijeenkomst vindt plaats in Eindhoven. Opgave LNAG leden via Jan Bos, inkopers kunnen zich aanmelden via de NEVI site.

17-07-2015
Ziekenhuizen hebben nog altijd onvoldoende oog voor het veilig gebruik van medische technologie. Dat blijkt uit een brief van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). De ziekenhuizen krijgen van de IGZ tot uiterlijk 1 januari 2016 de tijd om te laten zien dat ze “volledig en aantoonbaar” voldoen aan het Convenant Medische Technologie (CMT).

05-06-2014
Raden van Bestuur van ziekenhuizen hebben nog onvoldoende maatregelen genomen om het veilig gebruik van medische technologie te borgen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van inspectiebezoeken in 2013 in twintig aselect gekozen ziekenhuizen.

16-06-2015
De NEN organiseert weer een training Functioneel Specificeren. Aan de hand van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ kunnen professionals de levenscyclus leidend maken in de kwaliteitsborging van medische technologie in het ziekenhuis.

Bent u werkzaam in de zorg of doet u zaken met zorginstellingen en bent u op zoek naar praktische handvatten? Volg dan deze training waarbij zowel zorgprofessionals als fabrikanten samen aan de slag gaan met het functioneel specificeren van medische technologie, waaronder het opstellen en beoordelen van een Programma van Eisen, alsook het gehele proces er omheen. Deze vindt plaats op 7 en 8 oktober in Driebergen.

25-03-2015
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft kennis genomen van de uitzending van EenVandaag van 23 maart jl. over mogelijke problemen bij de productie van injectienaalden. Samen met het RIVM en Europese partners doet de inspectie onderzoek om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over eventueel te nemen maatregelen.

Tot nu toe is er nog niet genoeg informatie om te kunnen bepalen of de betreffende injectienaalden van de markt gehaald moeten worden. Er zijn snel meer feiten nodig om te kunnen bepalen of er problemen zijn, in welke mate en of dat mogelijke een gezondheidsrisico oplevert. Daarom worden uit fabrieken in België en Groot-Brittannië injectienaalden opgehaald voor onderzoek. Ook in Nederland worden naalden verzameld, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen die het bewuste type in huis hebben. Het RIVM gaat deze onderzoeken. Dit zal enkele weken duren. Als uit het onderzoek blijkt dat er een risico is voor de patiëntveiligheid, dan neemt de inspectie direct passende maatregelen. In afwachting van de onderzoeksresultaten adviseert de inspectie gebruikers van de betreffende injectienaalden die een alternatief in huis hebben, de naalden van Terumo uit voorzorg tijdelijk niet te gebruiken.