LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Contact

Indien u contact op wilt nemen kan dit via het algemeen mail adres, maar u kunt zich ook direct wenden tot één van de bestuursleden.


Voorzitter en penningmeester DB LNAG : Vacant (penningmeester@lnag.nl)

Secretaris DB LNAG : Anita Klein Gunnewiek (info@lnag.nl)

Opleidingen LNAG : Rene Vertegaal (opleidingen@lnag.nl)