LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Contact

Indien u contact op wilt nemen kan dit via het algemeen mail adres, maar u kunt zich ook direct wenden tot één van de bestuursleden.


Voorzitter DB LNAG                : Marc Arts (marcarts@viecuri.nl)

Secretaris DB LNAG                : Mandy Sauve (info@lnag.nl)
 
Penningmeester DB LNAG       : Rene Vertegaal (penningmeester@lnag.nl)