LNAG

(Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

AOC Landelijk borging

Persbericht "Samenwerking voor uniforme codering medische hulpmiddelen voor ziekenhuizen"
Betere classificatie van medische hulpmiddelen, op basis van gebruik, geeft ziekenhuizen inzage in het assortiment en zorgt voor een doelmatige en veilige inzet hiervan. Daarnaast krijgen de zorgorganisaties beter inzicht in de kosten en risico’s van hulpmiddelen. Intrakoop, het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) en GMG (Gebouwen Management Gezondheidszorg) hebben de krachten gebundeld en een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vanuit deze samenwerking zorgen zij voor een landelijke standaard en borging van de AOC-classificatie voor medische hulpmiddelen én ondersteuning van ziekenhuizen bij het toepassen in de eigen organisatie. Download hier het Persbericht AOC.Eerste stap naar transparantie

Intrakoop ondersteunt ziekenhuizen bij de AOC-indeling van hun medische hulpmiddelen. Dat doen zij samen met het Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg (LNAG) en Gebouwen Management Gezondheidszorg (GMG). Met als doel dat je in je ziekenhuis meer inzicht krijgt in het beheer, de kosten en de risico’s van deze producten.

Inzicht door unieke AOC-classificatie
In veel ziekenhuizen is wildgroei ontstaan aan codes voor medische hulpmiddelen. Artikeldatabases zijn daardoor onoverzichtelijk. Zeker als het gaat om gebruik, prijzen en alternatieven. Ook staan financiële gegevens onduidelijk in grootboekrekeningen. Zo laten ziekenhuizen kansen liggen.

Samenwerking LNAG, GMG en Intrakoop
Goede classificatie maakt betrouwbare benchmarks mogelijk. Het draagt bij aan efficiënt assortimentsbeheer en doelmatige en veilige inzet van medische hulpmiddelen. Daarom werken het Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg (LNAG), Gebouwen Management Gezondheidszorg (GMG) en Intrakoop samen aan een landelijke standaard en borging van de AOC-codering. Met als doel je te ondersteunen meer inzicht te krijgen in het beheer en de kosten van medische hulpmiddelen.

Mogelijkheden en voordelen
Vanaf 26 mei 2020 moet elk medisch hulpmiddel een unieke productidentificatie hebben in het kader van de Europese verordening medische hulpmiddelen. De AOC-codering gaat uit van het gebruik van een product. De combinatie van beide gegevens van een medisch hulpmiddel leidt tot de volgende voordelen:

Assortimentsbeheer

 • Efficiënt en transparant beheer en harmoniseren en standaardiseren van je assortiment
 • Meetbare resultaten van de harmonisatie van je assortiment
 • Tijdwinst voor je inkoopafdeling, omdat medische hulpmiddelen beter vindbaar zijn
 • Benchmarken van je assortiment van medische hulpmiddelen met andere zorgorganisaties Kostenbeheer Als je de AOC-code en de juiste grootboekrekening koppelt, heb je:
 • Managementinformatie over de kostprijzen van medische hulpmiddelen voor de DOT/DBC’s
 • Managementinformatie over verbruik en kosten van medische hulpmiddelen, waarmee betrouwbaar benchmarken mogelijk is
 • Managementinformatie die ook begrijpelijk is voor zorgprofessionals Patiëntveiligheid en Convenant Medische Technologie
 • De AOC-code maakt de uitvoering van een risicoanalyse voor medische hulpmiddelen, volgens het Convenant Medische Technologie, eenvoudiger en sluit aan bij de zorgprofessional.
 • Door de AOC-code bouw je gegarandeerd een aanschaf/product-, klachten- en recalldossier voor medische hulpmiddelen op.


Forum voor landelijke borging AOC
Een speciaal opgericht forum gaat zorgen voor een landelijke borging van de AOC-code voor medische hulpmiddelen. Om je ziekenhuis te ondersteunen en te streven naar een landelijke classificatie in de Nederlandse ziekenhuizen. Het forum bestaat uit:

 • Addie Bouwman, voorzitter (LNAG)   
 • Astrid Hooijer, Isala (LNAG)
 • Janny Bisschop, Ziekenhuis Tjongerschans (LNAG)
 • Theo van Diemen, Deventer ziekenhuis (LNAG)
 • Jan van Driel, LUMC (LNAG)
 • Bob van Moorsel (GMG)
 • Laura Awad (Intrakoop)

Neem contact op
Wil je meer weten over de AOC-code voor medische hulpmiddelen en de toepassing in je eigen zorgorganisatie? Neem contact op met Richard Vermeltfoort, Senior Adviseur, Intrakoop richard.vermeltfoort@intrakoop.nl